Gneis-4xrezaný obkladový kameň

V meiaci júl sme úspešne ukončili jednania s novým zahraničným partnerom a našu ponuku sme rozšírili o veľmi zaujímave obklady z prírodného kameňa Gneis, označovaný aj ako Rula. V ponuke nájdete celkovo 6 rôznych farieb týchto kamenných obkladov.