Andezit
Kvalitný prírodný kameň z domácej produkcie

Prírodný kameň andezit je pomerne rozšírená hornina nielen na slovensku. Názov tejto horniny je ovodený z názvu pohoria Andy, kde je výskyt andezitu pomerne častý.


Kamenné obklady a ich rozdelenie.
Roztriediť kamenné obklady je možné z viacerých hľadísk.

Obkladový kameň najčastejšie rozdeľujeme podľa druhu suroviny resp. horniny, spôsobu spracovania, hrúbky a hmotnosti kamenného obkladu, prípadne podľa jeho farby.